Nyheter


Socklots Julfest 9.12.2017

skickad 7 nov. 2017 12:18 av Socklot, Nykarleby

Socklots foto.

Nu står vintern för dörren och det börjar bli dags att tänka på årets JULFEST!
Efter tre år får vi äntligen fira i byn igen, nu när Samlingshuset åter är öppet för alla.

Årets Socklotjulfest firar vi lördagen 9.12 kl 19! Välkomna alla företagare med anställda och alla Socklotbor!
Det blir julmeny från Sannis Kök och Adam och Joel Rönn står för musiken.

Pris per person meddelas först när vi ser ungefär hur många vi blir, förhandsanmälningar till Malin Frostdahl
tel. 050 3492867 eller info@frostdahl.fi före 30 november!

Jaktföreningen Fullträff fyller 80 år och firar med öppet hus

skickad 15 sep. 2017 04:07 av Socklot, Nykarleby   [ uppdaterad 16 sep. 2017 02:28 ]

Jaktföreningen Fullträff håller öppet hus för Socklotbor och markägare, lördagen den 23/9- 2017 kl 10-15 vid Jaktstugan, med anledning av att jaktföreningen har fyllt 80 år.

Kom och bekanta dig med med jägarna och ta del av programmet.


Aktiviteter under dagen:


- Utställning av uppstoppade djur, bl.a lo, varg och vildsvin och mycket annat.

- Luftgevärsskytte på miniatyrälg (åldersgräns).

- Upplev spänningen i älgtornet, sikta på älgen.

- Olika jakthundar visar upp sig.

- Konsten att fånga vilt med fällor.

- Holktillverkning med svarv. Köp hem din egen fågelholk till självkostnadspris.

- Utlottning av en älgstek bland besökarna.


...och förstås servering, dagen till ära bjuder vi på kolbulle med lingonsylt,
kaffe och dopp så långt det räcker.


Välkommen!

Författarkväll med Mats Fors

skickad 10 sep. 2017 05:32 av Socklot, NykarlebyTorsdag 14 september kl. 19:00 - 20:00 i stadsbibliotekets Asta-sal

Mats Fors, uppväxt i Socklot, Nykarleby är författare, producent, filmare och journalist.
Natt över Oslo är Mats romandebut. Edelstam "drabbade" honom för tio år sedan och det blev
både film och en biografi om den svenske diplomaten.

Liten servering.

Arr.: Biblioteken i Nykarleby i samarbete med Mats Fors

Grisselödagen 2017

skickad 30 juni 2017 10:14 av Socklot, Nykarleby

 Välkommen på Socklot bys traditionella sommarfest! Lite större, lite bättre - i år har vi program hela eftermiddagen
och fler barn att dela ut skedar till än någonsin tidigare!

Kom ut till Grisselö fiskehamn söndag 9.7 från kl. 12!

(bilden är klickbar)

Socklotjulfest 2016!

skickad 18 okt. 2016 01:03 av Socklot, Nykarleby   [ uppdaterad 18 okt. 2016 01:04 ]

Jodå, det blir en Socklotjulfest också i år!
Lördag 17.12
träffas vi kl. 19 vid Juthbacka för att njuta av den goda julmaten och
bandet No Big Deal som spelar under kvällen!

Menyn (klickbar bild) finns också på Juthbackas Facebook-sida:


Anmälningar direkt till Juthbacka, senast 12.12!
e-post: hotellrestaurang@juthbacka.fi
Tel.nr: 06 722 0677

Pris: 35 euro per person.

Välkomna alla som vill fira, företagare med anställda, privatpersoner och Socklotvänner!

Socklotbor födda år 2015

skickad 24 juli 2016 04:13 av Socklot, Nykarleby

På årets Grisselöfest delades ovanligt många skedar ut; hela 14 nya barn föddes i Socklot år 2015! Roligt att byn växer, tycker vi alla förstås.

Byarådet i form av Roger Frostdahl och Stefan Backman sköter traditionsenligt utdelningen av en ros och en silversked från Fredrik Wikbloms minnesfond till alla nyfödda. Fotograferingen sköttes av Photomoments och alla familjer får en bild som minne av dagen.

(De klickbara bilderna nedanför är fotade av Charlotta Sundqvist och alltså inte den officiella bilden av "skedbarnen").Övre raden från vänster: Leah Strandén, föräldrar Judith och Jonathan. Agnes Helenelund, föräldrar Sofia och Andreas. Enya Holmberg, föräldrar Tanja och Jimmie. Casper Dahlström, föräldrar Jenny och Sami. Elise Ekman, föräldrar Anna och Henrik. Victor Blomström, föräldrar Madelene och Daniel. Tim Sandnabba, föräldrar Inna och Niclas.

Nedre raden från vänster: Elvin Sjöblom, föräldrar Terese och Joel. Edith Ahlnäs, föräldrar Minna och Oscar. Melvin Grannas, föräldrar Charlotta och Roger. Ian Broman, föräldrar Sandra och Mikael. Milo Wikström, föräldrar Jennie och Khalid. Nico Wikblad, föräldrar Liina och Tomas. Hjalmar Bertula, föräldrar Catharina och Sebastian.

Grisselödagen 2016

skickad 19 juli 2016 04:00 av Socklot, Nykarleby


Återigen fick vi njuta av en härlig dag ute vid Grisselören, då vädret visade sig från sin bästa sida - lagom varmt, lagom blåsigt och lagom mycket sol! Ett stort tack till alla besökare, försäljare och arrangörer!

Av laxsoppan hade det kokats ca 240 liter och det gick i stort sett jämt ut; under dagen såldes:
- 275 helportioner
- 116 halvportioner
- 42 liter soppa.

Totalt var det ca 450 personer som njöt av den goda soppan!

I lotteriet vanns huvudvinsten, en weekend i Ukkohalla i Henry och Vivan Cederholms stuga, denna gång av Jonas Kronqvist med familj. Grattis! Gruslasset gick till Tina Huggare.

I Känn-din-by-tävlingen där vinsten lottades ut mellan alla inlämnade svar vann för tredje året i rad Inga Lööfv!
Ingen hade alla 12 rätt i år, bild nummer två var visst en riktig kluring. 11 rätt hade följande personer:
Anders och Marina Byggmästar, Jan-Anders Nyholm, Carola Frostdahl, Marianne Wikblom och Regina Nyman. Grattis till er alla!


Bilderna från Känn-din-by och alla rätta svar (som bildtexter) finns i galleriet.

Resten av bilderna från dagen kommer också upp i galleriet inom kort, likaså bilden och namnen på fjolårets många skedbarn!

Välkommen på Grisselödagen 2016!

skickad 8 juli 2016 23:51 av Socklot, Nykarleby

Välkommen på Socklot bys traditionella sommarfest ute vid Grisselören, söndagen 10.7.2016 från kl. 12!

Den fantastiskt goda laxsoppan serveras från ca kl. 12 så länge den räcker,
och Bönehusföreningen serverar kaffe och grisar.

Under eftermiddagen blir det program, bl. a. skedutdelning till byns nyfödda år 2015,
uppträdanden av Socklots NGF-gymnaster,
lotteri (huvudvinsten: en weekend i Ukkohalla!), ponnyridning m.m.
Maxifuns lekland finns på plats och hopptält för de minsta.


Försäljare är välkomna under dagen! Ta med eget bord.

Vi ses vid Grisselören!

Visning av det nya radhuset 10.01.16

skickad 9 jan. 2016 01:19 av Socklot, Nykarleby


Välkomna på söndagens visning av Pedebyggs nya radhuslokaler på Nyvägen i Socklot!Socklot daghem i Pietarsaaren Sanomat

skickad 3 jan. 2016 03:04 av Socklot, Nykarleby   [ uppdaterad 3 jan. 2016 03:04 ]


Intervjun med Siv Frostdahl-Blomqvist är skriven av Heimo Riihimäki och publicerades i Pietarssaren Sanomat 30.12.2015. Texten nedan är hämtad från tidningens webbsidor.


Uutiset 30.12.2015

Uutta päiväkotia odotellessa

Ensi syksynä joka viides Sokaluodon asukas käy päiväkotia tai koulua.


Siw Frost­dahl-Blom­qvist istuu en­sim­mäis­tä kaut­taan Uu­den­kaar­le­pyyn kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa, mutta So­ka­luo­don asioi­hin hän on koet­ta­nut vai­kut­taa jo vuo­sia. So­ka­luo­to on kas­va­nut 2000 -lu­vul­la no­peas­ti, ni­me­no­maan lap­si­per­hei­tä on muut­ta­nut ky­lään. Uusia oma­ko­ti­ta­lo­ja on nous­sut neljä kap­pa­let­ta vuo­des­sa.

Il­mei­nen seu­raus kylän kas­vus­ta on, että kou­lu- ja päi­vä­hoi­to­ti­lat ovat käy­neet ah­taik­si.

– So­ka­luo­don koulu pe­rus­kor­jat­tiin vuon­na 2000, Siw Frost­dahl-Blom­qvist ker­too.

– Koulu on hy­väs­sä kun­nos­sa, mutta jo 2008 van­hem­mat päät­ti­vät kir­joit­taa kau­pun­gin päät­tä­jil­le. Koulu oli käy­mäs­sä ah­taak­si, koska toi­seen ker­rok­seen oli si­joi­tet­tu päi­vä­ko­ti. Kau­pun­ki suos­tui vuo­kraa­maan tilaa van­has­ta nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­ta. Sinne mah­tui yksi päi­vä­hoi­to­ryh­mä. Se oli kui­ten­kin ti­la­päi­nen rat­kai­su ja muis­tu­tim­me päät­tä­jiä asias­ta vuona 2013.

Vuon­na 2014 alkoi uuden päi­vä­ko­din suun­nit­te­lu ja nyt ra­ken­nus­pai­kal­la on tehty val­mis­te­le­via töitä.

– Ra­ken­ta­mi­nen alkaa vii­kol­la 11, val­mis­ta pi­täi­si tulla ensi jou­luun men­nes­sä. Sil­loin uu­teen päi­vä­ko­tiin mah­tuu 33 lasta., vuo­kra­ti­lois­ta voi­daan luo­pua ja kou­lun toi­nen ker­ros jää kou­lun omaan käyt­töön.

Kou­lu­toi­men ti­las­ton mu­kaan So­ka­luo­don kou­lua käy ensi lu­ku­vuon­na lähes 70 lasta. Kun ky­läs­sä on run­saat 500 asu­kas­ta, se tar­koit­taa, että joka vii­des asu­kas viet­tää päi­vän­sä päi­vä­hoi­dos­sa, esi­kou­lus­sa tai ala­kou­lus­sa.

– Tänä vuon­na ky­lään on syn­ty­nyt 14 lasta, Siw Frost­dahl-Blom­qvist ker­too.

– Viime vuon­na syn­tyi vain neljä, mutta vuo­des­ta 2010 lap­sia on syn­ty­nyt 50. Päi­vä­hoi­dol­le ja omal­le ala­kou­lul­le on siis tar­vet­ta tu­le­vi­na­kin vuo­si­na.

So­ka­luo­don päi­vä­ko­din kus­tan­nusar­vio on 891 000 euroa. Siw Frost­dahl-Blom­qvist huo­maut­taa, ettei kylä ole mi­ten­kään ai­nut­laa­tui­sen etuoi­keu­tet­tu. Mui­den­kin ky­lien päi­vä­hoi­to- ja kou­lu­tar­peis­ta on huo­leh­dit­tu.

– Mun­sa­lan päi­vä­ko­ti val­mis­tui melko äs­ket­täin ja Je­puan päi­vä­ko­ti val­mis­tuu aivan lä­hiai­koi­na.

So­ka­luo­to ei ole ra­ken­tu­nut teol­li­suus­lai­tok­sen ym­pä­ril­le, kylä on maa­seu­tu­mai­nen.

- Tääl­tä on kui­ten­kin hyvät yh­tey­det niin Uu­den­kaar­le­pyyn kes­kus­taan kuin Pie­tar­saa­reen­kin.

So­ka­luo­to oli vuo­teen 1975 asti osa Uu­den­kaar­le­pyyn maa­lais­kun­taa.


/ Heimo Rii­hi­mä­ki, Pietarsaaren Sanomat

1-10 of 103